Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/VISION.jpg/Slider_images/MISSION.jpg/Slider_images/Latest Photo Kementrian.png

Ucapan Alu-Aluan Pemangku Pengarah Penjara

Ucapan alu-aluan dari  Pemangku Pengarah Penjara Sempena Penubuhan Jabatan Penjara kali ke 60, 2014 pada 1 Mac 2014

1

MAJLIS PENUTUP "REFRESHER COURSE" BAGI PEGAWAI-PEGAWAI JABATAN PENJARA.

Bertempat : Dewan Jongsarat Pusat Latihan Jabatan Penjara...

72890572_1298267630347960_22313905457064837_o.jpg

MAJLIS PERASMIAN PROJEK JAHITAN DAN SHOWROOM JUALAN PRODUK RAKAN SELIAAN

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, hadir selaku tetamu kehromat dan seterusnya merasmikan Projek Jahitan...

73023651_1298255423682514_1978905189494554624_o.jpg

PACK WALK 10KM

Pusat Latihan, Jabatan Penjara, pagi tadi telah mengendalikan 10KM Pack Walk bermula dari Pusat Latihan menuju ke Kampong Bukit Nanas dan menerusi Laluan Lebuh Raya Tutong hingga ke Permulaan.

72956513_1290228711151852_9176394620873998336_n.jpg

 Image Viewer

BorangTempahan.jpg​​
APCCA.png